Wszystkich Świętych – pełna lista zmian w komunikacji miejskiej

W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie święta Wszystkich Świętych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w celu stworzenia optymalnych warunków dojazdu, parkowania i ruchu pieszego, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków bezpieczeństwa ruchu.
Zmiany organizacji ruchu obejmują rejony następujących cmentarzy:

 • Osobowickiego,
 • Grabiszyńskiego,
 • Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida,
 • Św. Rodziny przy ul. Smętnej,
 • Św. Ducha przy ul. Bardzkiej,
 • przy ul. Złocieniowej,
 • przy ul. Jerzmanowskiej,
 • przy ul. Trzmielowickiej,
 • przy ul. Zabrodzkiej,
 • przy ul. Gorlickiej,
 • przy ul. Działkowej,
 • przy ul. Kiełczowskiej.

Organizacje ruchu dla Cmentarzy Osobowickiego, Grabiszyńskiego oraz przy ulicy Bardzkiej zostały przedstawione na załączonych do informacji mapkach.

 1. CMENTARZ OSOBOWICKI

Od 28 października 2017 r. (sobota) w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów.

Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.

W dniu 1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Osobowicką – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego.

W dniu 1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:

–   Osobowicką – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,

–   Bezpieczną,

–   Łużycką,

–   Jugosłowiańską oraz przyległe ulice osiedla Różanka,

–   Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd z Miasta.

Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.
W dniu 1 listopada 2017 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.
Na ulicy Władysława Reymonta na odcinku od ulicy Łowieckiej do ulicy Kleczkowskiej torowisko tramwajowe w dniu 1 listopada 2017 r. przeznaczone będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej. W dniu 1 listopada 2017 na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie w dniu 31 października 2017r. w godz. 8.00 – 20.00, w dniu 1 listopada w godz. 6.00 – 20.00 i – parking bezpłatny. Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:

Z KIERUNKU PÓŁNOCNEGO – Poznań, Leszno:

–  ul. Żmigrodzką,

–  ul. Obwodnicą Śródmiejską,

–  ul. Obornicką.

Z KIERUNKU POŁUDNIOWEGO – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:

–   m. Uniwersyteckim,

–   ul. Drobnera,

–   ul. Łokietka,

–   ul. Trzebnicką,

–   m. Trzebnickim,

–   ul. Żmigrodzką,

–   ul. Broniewskiego,

–  ul. Obornicką.

Z KIERUNKU ZACHODNIEGO – Zielona Góra, Lubin:

–   ul. Kosmonautów,

–   ul. Lotnicza,

–   Obwodnicą Śródmiejską,

–   m. Milenijnym,

–   ul. Obornicką.

 

Z KIERUNKU WSCHODNIEGO – Opole, Oława:

–  m. Uniwersyteckim,

–  ul. Drobnera,

–  ul. Trzebnicką,

–  ul. Ołbińską,

–  m. Trzebnickim,

–  ul. Żmigrodzką,

–  ul. Broniewskiego,

–  ul. Obornicką.

Wzorem roku ubiegłego przewidziane jest uruchomienie prywatnej komunikacji meleksami, która będzie kursować wzdłuż ogrodzenia cmentarza na odcinku od parkingu przy ulicy Osobowickiej do trzeciego wejścia. Funkcjonować będzie ona od 31 października do 1 listopada.

 1. CMENTARZ GRABISZYŃSKI

W dniu 27 października 2017 r. od godz. 17:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera.
W dniu 28 października 2017 roku od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznacza się dla potrzeb pętli autobusowej.
W dniu 1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.
Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.
Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.

Parkingi dla komunikacji indywidualnej zorganizowano przy:

– ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking

ogólnodostępny,

– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny,

– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie Wabco – bezpłatny.

 1. CMENTARZ KIEŁCZOWSKI

W dniu 1 listopada 2017 r. wprowadza się jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

 1. CMENTARZ ŚW. RODZINY – UL. SMĘTNA

W dniu 28 października 2017 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza.

W dniu 1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice:

–   Smętną,

–   Narcyzy Żmichowskiej,

–   Emilii Plater,

–   Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,

–   Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

 1. CMENTARZ ŚW. WAWRZYŃCA – UL. BUJWIDA

W dniu 28 października 2017 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

W dniu 1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:

–  Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,

–  Sopocką,

–  Liskego,

–  Czerwonego Krzyża.

 1. CMENTARZ ŚW. DUCHA – UL. BARDZKA

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2. Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w dniu 1 listopada 2017 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

 1. CMENTARZE PRZY ULICACH:

–  JERZMANOWSKIEJ,

–  TRZMIELOWICKIEJ,

–  ZABRODZKIEJ,

–  GORLICKIEJ,

–  DZIAŁKOWEJ,

–  KIEŁCZOWSKIEJ.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

 1. CMENTARZ PRZY UL. ZŁOCIENIOWEJ

W dniu 1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

 1. HANDEL W REJONIE CMENTARZY.

Kiermasz świąteczny trwać będzie od 28 października do 1 listopada 2017 r. Stanowiska handlowe wyznaczone zostaną przy:

– cmentarzu Osobowickim na terenie parkingu pomiędzy cmentarzem a nasypem kolejowym,

– cmentarzu Grabiszyńskim na jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera,

– cmentarzu Św. Wawrzyńca wzdłuż ulicy Bujwida,

– cmentarzu Św. Rodziny wzdłuż drogi dojazdowej do bramy głównej.

 1. PRACA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH.

Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego „światło żółte pulsujące”.

We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki Policji, Straży Miejskiej i służb MPK.

Jak dojechać do cmentarzy?

 

28-29 października 2017 r. (sobota-niedziela):

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska

Linia N

W godzinach od 9:00 do 17:00 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.

Linia 118

W godzinach od 9:00 do 17:00 zostaną̨ uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością̨ co 60 minut.

Linia 129

Wszystkie kursy będą̨ przedłużone do pętli Jarnołtów.

Linia 145

W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną̨ przedłużone w obu kierunkach od skrzyżowania alei Armii Krajowej i ulicy Bardzkiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

Linia 146

W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną̨ przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

 

Specjalne linie tramwajowe:

Linia E1

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – most Sikorskiego – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice
Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – most Sikorskiego – pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów

Materiały prasowe UM Wrocław