Wrocław – budżet na 2018. Więcej na rady osiedli

Więcej pieniędzy na oświatę, inwestycje, transport i politykę społeczną – tak prezentuje się plan finansowy Wrocławia na 2018 rok. Zgodnie z założeniami większe będą zarówno dochody, jak i wydatki.

– Dochody zaplanowane zostały na poziomie 4 mld 258 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych blisko 70% tej kwoty stanowią dochody własne.  Wydatki natomiast oszacowaliśmy na kwotę 4 mld 482 mln zł. – mówi Marcin Urban, skarbnik Miasta.

Kolejny rok najwyższą pozycję budżetową stanowią wydatki na oświatę (1 mld 134 mln zł). Z tych pieniędzy finansowane zostaną m.in. nowe etaty dla nauczycieli czy wydatki inwestycyjne.

– Chodzi o środki potrzebne na modernizację i wyposażenie pomieszczeń szkolnych przekształcanych w pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych, budową placów zabaw przy szkołach, doposażeniem bloków żywienia, uzupełnieniem księgozbiorów – wylicza Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji.

Wzrost wydatków oświatowych wynika również z większymi pieniędzmi potrzebnymi do utrzymania nowych placówek, które powstały we Wrocławiu (np. nowe budynki Zespołów Szkolno-Przedszkolnych przy ul. Kłodzkiej czy Karpnickiej).

W 2018 roku Wrocław wyda o 237 mln zł więcej na inwestycje niż w roku ubiegłym. Budżet inwestycyjny wyniesie w sumie 872 mln zł, a w ramach tej kwoty sfinansowane zostaną m.in. nowe linie tramwajowe: wzdłuż ul. Hubskiej oraz przez Popowice (83 mln zł), obwodnica Leśnicy (81 mln zł), przebudowa ul. Buforowej (46,5 mln zł) czy budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór (31 mln zł).

W przyszłym roku dotacje z Unii Europejskiej będą wyższe i sięgną 248 mln złotych. Te środki będą wspierać realizowane przez nas zadania inwestycyjne.

Niemal 51 mln zł przeznaczonych zostanie na Program poprawy infrastruktury drogowej i ponad 20 mln zł na remonty torowisk. Dodatkowo o prawie 12,5 mln zł wzrosną wydatki na komunikację zbiorową, dzięki czemu m.in. zwiększy się częstotliwość kursowania taboru.  31 mln zł zaplanowano na Program Rowerowy, a 12 mln zł na Program Ruchu Pieszego.

W przyszłorocznym budżecie o 57 mln zł więcej przeznaczonych zostanie na wydatki związane z polityką społeczną.

– Doceniając rolę rad osiedli w życiu miasta, o 18 mln zł zwiększyliśmy budżet na Program Inicjatyw Rad Osiedli. W 2018 roku łączna kwota programu wyniesie prawie 21,5 mln zł. – mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

O ostatecznym kształcie budżetu zadecydują radni miejscy. Pierwsza sesja poświęcona planowi finansowemu odbędzie się 23 listopada 2017 r.

Na podst. materiałów UM Wrocław

Foto: Gazeta Sąsiedzka