Tramwaj na Ołtaszyn – ruszają konsultacje!

11 września rozpoczęły się konsultacje przebiegu trasy tramwajowej na Ołtaszyn. Składać będą się z dwóch etapów: pierwszy to czas nadsyłania uwag i wniosków, drugi to warsztaty z udziałem wrocławian, specjalistów ds. transportu, przedstawicieli magistratu. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 19 września, na godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Gałczyńskiego 8; drugie na 21 września, na godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 64 przy ul. Wojszyckiej.

Jak podkreśla Bartłomiej Świerczewski, dyrektor biura Partycypacji Społecznej UM Wrocław, konsultacje mają obecnie bardzo wstępny charakter.

Chcielibyśmy teraz wspólnie z mieszkańcami przeanalizować poszczególne pomysły, dotyczące jej przebiegu i na tej podstawie wybrać najlepsze rozwiązania – dodaje Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta Wrocławia.

Osiem tras do konsultacji

Konsultacjom poddawanych jest osiem tras. Nie jest to jednak lista zamknięta – możliwe są inne warianty zaproponowane przez mieszkańców. Sześć z przestawionych rozwiązań to pomysły mieszkańców Ołtaszyna, które pojawiły się podczas spotkań dotyczących prac nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. Dwa kolejne warianty opracował niezależny ekspert, specjalista w zakresie transportu publicznego.

Poniżej przedstawiamy krótki opis wariantów trasy wraz z całkowicie subiektywnymi opiniami.

Wariant 1

Koncepcja poznana najwcześniej. Linia zaczyna się przed pętlą na Ślężnej, biegnie przez ogródki działkowe, potem niewykorzystanymi terenami po-wojskowymi między Ołtaszyńską a Agrestową.

Za: koncepcja stosunkowo prosta w realizacji i zapewne tania.

Przeciw: trasa obsługuje po drodze najmniejszą liczbę mieszkańców

Warianty 2, 2a i 2b

To zupełnie róże koncepcje, które łączy punkt startowy: obecna pętla tramwajowa przy Ślężnej. W wariancie 2 linia biegnie wzdłuż Wyścigowej, przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, odcinkiem Karkonoskiej – potem skręca w Zwycięską.
W wariancie 2a tuż przed cmentarzem wojennym linia „odbija” przez niezabudowane tereny do Ołtaszyńskiej. Potem, przez teren dawnych koszar dociera do pętli przy Zwycięskiej. Wariant 2b to linia wzdłuż Wojszyckiej i Ołtaszyńskiej.

Za: 2a, 2b – najkrótsze połączenia wykorzystujące obecną pętlę przy Ślężnej. 2a – linia poprowadzona w dużym stopniu po terenach obecnie niewykorzystanych.

Przeciw: wariant 2 – skręt z Karkonoskiej w Zwycięską (korki), wydłużenie linii. 2a i 2b – na świeżo wyremontowanej Ołtaszyńskiej nie widać zbyt wiele miejsca na linię tramwajową.

Wariant 3

Pisząc w skrócie – przedłużenie tramwaju na Karkonoskiej. Potem skręt w Zwycięską.

Za: – zapewne dość proste w realizacji (szeroka ulica Karkonoska posiada tzw. „bufor” na linię tramwajową).

Przeciw: skręt w Zwycięską (korki)

Wariant 4 i 4a

Linia poprowadzona jest od Ślężnej, przed pętlą. Potem Agrestową i Zwycięską.
Za: linia bardziej dostępna dla mieszkańców Ołtaszyna.
Przeciw: wwydłużenie linii. Linia nieco oddalona dla mieszkańców Partynic.

Wariant 5

Najbardziej egzotyczny i zapewne najdroższy. Linia poprowadzona jest od Ślężnej do Wojskowego Szpitala Klinicznego na Weigla i dalej, do Przylądka Dobrej Nadziei, gdzie graniczy z terenem akademickiego szpitala przy Borowskiej – stamtąd Orawską i Łubinową do Agrestowe – potem do pętli przy Zwycięskiej.

Za: Ułatwia dojazd do ważnych szpitali oraz Parku Skowroniego – nie tylko mieszkańcom Ołtaszyna i Partynic. Jest to jedyny wariant, który faktycznie można nazwać „tramwajem na Ołtaszyn” – pozostałe prowadzą na Partynice.

Przeciw: koszty, uciążliwość budowy, znaczne wydłużenie linii.

Pytania zamiast komentarza

Odpowiedź na pytanie: który wariant „tramwaju na Ołtaszyn” jest najlepsze jest, paradoksalnie, bardzo prosta – najlepszy jest ten, który powstanie w rzeczywistości, a nie na desce kreślarskiej. O tym, że tramwaj na Ołtaszyn i Partynice jest koniecznością nie trzeba chyba przekonywać nikogo. Pierwsze prawdziwe pytanie brzmi więc: czy to wszystko jest na serio? Wątpliwość tego typu nie jest nieuzasadniona, wiedzą o tym dobrze mieszkańcy nieodległego Jagodna. Za rok wybory samorządowe. To zagrożenie i szansa dla projektu. Jako mieszkańcy możemy zrobić jedno – pilnować złożonych obietnic. Nawet jeśli obiecany „tramwaj na Ołtaszyn” prowadzi tak naprawdę (w większości przedstawionych wariantów) na Partynice.

Maciej Wełyczko

Foto: Gazeta Sąsiedzka

 

Warianty linii na Ołtaszyn

1_tramwaj_mapa_654x417