O nas

Gazeta Sąsiedzka to pismo dla wszystkich mieszkańców południowej części Wrocławia oraz pobliskich miejscowości – m.im. Wysokiej, Bielan Wrocławskich, Tyńca, Ślęzy, Karwian, Komorowic i Kobierzyc. To niezwykły obszar, zamieszkały przez niezwykłych ludzi. Naszym celem jest integracja społeczności tego niezwykle szybko rozwijającego się obszaru. Chcemy pomagać i rozwiązywać wspólnie problemy. Chcemy pokazywać sukcesy i ciekawe pomysły i, co najważniejsze, niezwykłych ludzi. Na ile powiedzie się ten zamiar, zależy także od was – naszych Czytelników. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Masz ciekawy pomysł – napisz!

redakcja@gs.extra-media.pl

이웃을 위한 신문Wroclaw 남부와 인근 마을 특히 Wysoka, Bielany Wroclawskie, Tyniec, Sleza, Komorowice Kobierzyce 거주하는 모든 주민에게 배송됩니다. 곳은 비범한 사람들이 거주하는 평범치 않은 지역입니다. 우리의 목표는 이러한 초고속 성장 지역의 공동체를 한데 묶는 것입니다. 또한 문제를 서로 도와서 함께 해결하고 성공과 관심 사항뿐만 아니라 가장 중요한 사항인 비범한 사람들을 소개하고자 합니다. 급속히 성장하는 현지 비즈니스를 통합하려는 목표도 갖고 있습니다. 함께 하는 성공은 여러분 우리 독자들에게 달려 있습니다. 저희와 함께 하려는 모든 사람들을 환영합니다. 좋은 생각이 있으십니까? 저희에게 편지를 써서 보내주십시오