Inwestycje w Gminie Kobierzyce

Okres wakacyjny- to zwykle czas wypoczynku i nabierania sił przez dzieci i młodzież, przed powrotem do szkół. Jest to również czas wytężonej pracy dla wielu firm i ekip budowlanych. Poprosiliśmy Zastępcę Wójta Gminy Kobierzyce o dokonanie krótkiego przeglądu najważniejszych działań związanych z realizacją wielu inwestycji na terenie naszej gminy.

Piotr Kopeć– W tej chwili prowadzimy tak dużo różnego rodzaju inwestycji na terenie naszej gminy, że nie sposób opowiedzieć o wszystkich. Jeśli pan pozwoli, dokonam pewnego wyboru i opowiem o najważniejszych z nich.

Inwestycje związane z oświatą?

Zacznijmy o tych kluczowych dla naszej i naszych dzieci przyszłości, czyli od inwestycji oświatowych. W całym kraju swego rodzaju zwyczajem stało się intensyfikowanie prac remontowych i budowlanych w szkołach, przedszkolach i żłobkach w okresie wakacyjnym. Nie inaczej jest u nas. W tym roku mamy dodatkowo specyficzną sytuację, ponieważ w związku z reformą systemu oświatowego wprowadzaną w Polsce przez rząd (czyli powstanie klas VII i VIII, oraz wygaszanie gimnazjów), ale także dlatego, że populacja gminy szczęśliwie nam przyrasta, zaistniała potrzeba pilnego znalezienia około 100 nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rozpatrywaliśmy wiele możliwości rozwiązania tego, tak istotnego dla młodych rodzin, problemu i zdecydowaliśmy się ostatecznie na zaadoptowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w istniejącym Zespole Szkolno- Przedszkolnym ze Żłobkiem w miejscowości Wysoka. Takie rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie blisko 70 nowych miejsc przedszkolnych. Dodatkowe 25 miejsc wygospodarujemy w GZS w Bielanach Wrocławskich. Przyjęte rozwiązania spowodowały konieczność przeprowadzenie niezbędnych i szybkich prac adaptacyjnych w tych obiektach. Dotyczy to przede wszystkim rozbudowy kuchni wraz z zapleczem, istniejącej w budynku szkolnym w Wysokiej, która była przecież pierwotnie zaprojektowana do obsługi znacznie mniejszej liczby osób. Istniejąca reforma systemu oświatowego i konieczność zorganizowania klas VII-VIII sprawiła, że w budynku szkolnym w Tyńcu Małym trwa modernizacja polegająca na wygospodarowaniu dodatkowych trzech pomieszczeń na nowe sale lekcyjne. Trwa też remont generalny w szkole podstawowej w Kobierzycach. W zeszłym roku zakończyliśmy pierwszy etap prac. W tym roku, w okresie wakacyjnym, korzystając z nieobecności uczniów planowaliśmy dalsze prace remontowe wewnątrz obiektu. Niestety wybrana w drodze przetargu firma zrobiła nam wszystkim przykrą niespodziankę i bez uprzedzenia postanowiła przerwać prace na szkolnym dziedzińcu i w praktyce zerwać kontrakt. Na szczęście wieloletnie doświadczenie nauczyło nas jak radzić sobie w takich przykrych sytuacjach, więc natychmiast – zgodnie z prawem – zleciliśmy innej firmie zabezpieczenie dziedzińca szkolnego. To oznacza jednak, że pozostałe prace będą musiały poczekać do przyszłych wakacji. Szkoda, ale niestety na rynku zdarzają się niesolidne firmy budowlane.

Budynki użyteczności publicznej i świetlice wiejskie.

Bez przeszkód przebiegają budowy: świetlicy w Kuklicach i obiektu sportowego w Solnej oraz remont świetlicy w Domasławiu. Cieszę się, bo to ważne miejsca dla lokalnych społeczności. Trwa też budowa nowej świetlicy w Księginicach i choć wiele prac zostało już wykonanych, to jednak od dawna miałem bardzo dużo zastrzeżeń co do tempa i jakości prowadzonych tam prac. Podobne spostrzeżenia docierały do mnie od mieszkańców. Dlatego po kilkukrotnych próbach zdyscyplinowania firmy budowlanej i braku pozytywnego odzewu z jej strony, zdecydowaliśmy o rozwiązaniu tej umowy i rozpisaniu nowego przetargu. Czasem lepiej podjąć taką trudną decyzję i przeciąć kłopotliwą sytuację niż brnąć w nią bez widoków na poprawę. Liczę, że dzięki temu świetlica, choć z opóźnieniem, wkrótce powstanie i będzie przez wiele lat służyć mieszkańcom.

Drogi i chodniki

Największa inwestycja obecnie jest budowa drogi łączącej Kobierzyce z Królikowicami. W ramach wykonywanych prac przewidziana jest budowa jezdni, chodników i trasy rowerowej. Przy okazji rozwiązany będzie problem odwodnienia działek wzdłuż tej drogi. Inwestycja nie jest łatwa w realizacji i przysparza trochę problemów mieszkańcom miejscowości. Mając tego świadomość, chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować za cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców oraz za ich miłe słowa wsparcia kierowane pod moim adresem, ale jednocześnie też jeszcze raz przeprosić za niedogodności. Mam nadzieję, że efekt końcowy powinien to wynagrodzić. Na zakończenie opowiem jeszcze o tym, co udało nam się w ostatnim czasie wykonać w południowej części Gminy Kobierzyce. Myślę, że nie tylko mieszkańcy Budziszowa, ale i wszyscy przejeżdżający przez tę miejscowość z radością odnotowali fakt wybudowania nowej i bezpiecznej drogi wraz z chodnikami. Przy tej inwestycji bardzo zaangażowali się sami mieszkańcy, którzy swoimi działaniami sprawili, że miejscowość po prostu wypiękniała. Po zakończeniu prac w Budziszowie, ta sama firma przeniosła się do Jaszowic, gdzie obecnie trwa remont i przebudowa chodników. Istotna dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego była wymiana nawierzchni głównej drogi przebiegającej przez Tyniec Mały. Tę inwestycję Powiatu Wrocławskiego wspierała swoimi działaniami i finansowaniem Gmina Kobierzyce. W tej chwili zbieramy uwagi mieszkańców i będziemy chcieli w uzgodnieniu z władzami Powiatu Wrocławskiego, przeprowadzić tam w niedalekiej przyszłości niewielkie poprawki.

Myślimy też o najbliższej przyszłości. Bardzo ważne zadanie czeka nas w Bielanach Wrocławskich. U zbiegu ulic Wrocławskiej, Klecińskiej i Polnej z Liliową będzie przebudowywana nawierzchnia i powstanie nowa organizacja ruchu w tym newralgicznym punkcie komunikacyjnym. Prace powinny rozpocząć się po wakacjach.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Janusz Kołodziej

Foto: Urząd Gminy Kobierzyce

Materiał powstał we współpracy z Gminą Kobierzyce

 

zdjęcia:

 

Droga Kobierzyce – Królikowice

 

Piotr Kopeć, z-ca Wójta Gminy Kobierzyce

 

Przyszłe sale przedszkolne w Wysokiej

 

Świetlica w Kuklicach

 

Wydzielanie dodatkowych sal dydaktycznych w Tyńcu Małym